In flanders fields

Opptakten til første verdenskrig er vanskelig å fatte, men spesielt relevant i dag. –Akkurat i dag om man kikker til hendelsen i asia. Vi får håpe dagens ledere ikke lar seg styre av selvhevdelse og viser større ansvarlighet og beherskelse enn for 100 år siden. Dessverre viser historie fra nyere tid at vi ikke er immune mot misforståelser som får store konsekvenser. -Vi er heller ikke immune mot ledere med mindre visdom enn makt.

I 1983 ble du og jeg trolig reddet av Stanislav Petrov(1),  som ved å la være å følge retningslinjer og prosedyrer hindret masseutslettelse. Historien har først i senere tid blitt kjent, -men er ikke desto mindre fantastisk.

Menn som Petrov er ikke alltid der, -det viserhistorien om opptakten til første verdenskrig.

Igjen må jeg ty til høykvalitets historieformidling fra Extra credit. Her finner du garantert mer enn det du visste fra før, det gjorde i alle fall jeg.

Det anbefales å se alle fire delene. Det anbefales deretter å sette av tid til ettertanke, -og en skål for Petrov som fortjener et eget innlegg senere.

Takk til Extra credit som har hjemmeside her.

(1) Hendelsene i 1983 er senere filmatisert, se : http://www.themanwhosavedtheworldmovie.com/#sergey-shnyrov.

Legg igjen en kommentar